17 Νοεμβρίου 2019 15:43

CLOSE

Το περιβάλλον σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήξη των πάγων. Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να παρακολουθείτε διάφορα θέματα που άπτονται στην θεματική του περιβάλλοντος.