21 Σεπτεμβρίου 2019 8:46

CLOSE

Το περιβάλλον σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την τήξη των πάγων. Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να παρακολουθείτε διάφορα θέματα που άπτονται στην θεματική του περιβάλλοντος.